Co rozumiemy przez charakter człowieka?

Rodzaj naszego charakteru będzie mieć większe znaczenie, aniżeli byśmy przypuszczali. To zespół cech psychicznych, które będą stanowiły o naszym indywidualnym profilu. Jesteśmy więc ukształtowani przez bardzo dużą ilość czynników. Najogólniej mówi się, że charakter jest bardzo uzależniony od naszej indywidualnej sfery emocjonalnej, ale także od tego, jakie uczucia nami kierują. Właściwie nasz charakter będzie się objawiać na każdym kroku.

Bardzo szybko widać na przykład, czy jesteśmy nerwowi, czy też nie, gdy nie możemy rozwiązać jakiegoś zadania w pracy albo w szkole lub na przykład spodziewaliśmy się jakiejś niespodzianki, ale tak się jednak nie dzieje. Powody mogą być błahe, aby wyprowadzić kogoś z równowagi. Jeżeli jednak mamy charakter ukształtowany w sposób prawidłowy, to taki stan będzie nam uniemożliwiać normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. To właśnie dzięki dobremu charakterowi będziemy mogli budować relacje z innymi.

Charakter człowieka, czyli co?

Jak więc będą identyfikować charakter człowieka, chociażby psychologowie? Otóż cechy charakteru będą się składały właśnie na naszą osobowość. Można je podzielić na pozytywne i negatywne, ale oczywiście warto pamiętać, że nie możemy posiadać albo tych pierwszych albo tych drugich. Jesteśmy, bowiem tu bardzo zróżnicowani. Ludzkie charaktery zawsze składają się z pomieszania obu tych czynników. Naturalnie nasze cechy będą także bardzo ściśle związane z moralnością, w której akurat przyszło nam działać w naszym życiu. Tu sprawa się komplikuje, ponieważ wpływ na to ma nasze wychowanie w domu, a także w szkole. Duże znaczenie ma również to, z jakimi środowiskami w czasie naszej egzystencji się stykaliśmy. Dodatkowo, testy na inteligencję mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat naszej osobowości i skłonności do określonych zachowań oraz wyborów życiowych.

Do tego jeszcze będą dochodziły nasze poglądy, które mogą się zmieniać w ciągu życia. Innymi słowy, każdy swój charakter będzie budować indywidualnie. Wpływ na niego będą miały czynniki genetyczne, ale właśnie również nasze przeżycia. Nigdy też absolutnie jednoznacznie i ostatecznie nie można stwierdzić, że ktoś ma dobry lub zły charakter. To zawsze mieszanina cech. Inną sprawą jest to, że powinniśmy stale nad naszym charakterem pracować, aby zachowane były idealne proporcje.

Bądźmy wierni zasadom

Jedną z ważniejszych kwestii jeżeli chodzi o stabilność naszego charakteru, ale także sfery mentalnej, jest to, aby być wiernym naszym ideom, zasadom i przekonaniom. Nie można po prostu nigdy dawać się namówić na jakieś określone działanie wbrew tym naszym wartościom. Oczywiście nie chodzi tu też o hołdowanie złym nawykom, ponieważ wtedy popadalibyśmy w absurd. Zwykle też ważną kwestią jest to, że cechy naszego charakteru będą w większej lub mniejszej mierze wynikać z naszych przeżyć z dzieciństwa. Są osoby, które czują bardzo dużą potrzebę integracji z innymi, a inni zaczynają się dystansować i szukać samotności. Ktoś może być więc ekstrawertykiem, a ktoś inny introwertykiem choć tutaj, co ostatnio udowadnia psychologia, też nie można mówić o takim ścisłym podziale. Coraz częściej mówi się o ambiwertykach, czyli osobach, które łączą w sobie cechy ekstrawertyków i introwertyków i takich osób jak się okazuje, może być najwięcej.

Charakter, osobowość i inteligencja

Charakter będzie też w dużej mierze wpływać na naszą osobowość. Te dwa pojęcia są zresztą ze sobą zespolone. Otóż w praktyce osobowość to coś, co będziemy chcieli pokazywać innym ludziom. Charakter natomiast to zasady zgodnie, z którymi działamy, jeżeli chodzi o osobowość. Będzie ona się kształtować na skutek kontaktów z innymi osobami, a psychologia wskazuje tu na osobowości takie jak choleryk, flegmatyk, czy też melancholik. Naturalnie w tym przypadku także trudno jest określić konkretny typ osobowości. Zwykle mamy tu do czynienia z mieszankami, w których rodzaje te będą się przenikać.

Inteligencja z kolei to zdolność do uczenia się, rozumienia i stosowania wiedzy, zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji i rozwiązywania problemów. Warto pamiętać, że inteligencja i osobowość nie są jednoznaczne, co oznacza, że inteligencja może wpływać na osobowość – na przykład osoba o wysokiej inteligencji może mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, co jest częścią jej osobowości. Podsumowując, inteligencja i osobowość są ważnymi elementami naszej tożsamości i mają wpływ na doświadczenia i relacje z innymi ludźmi. Zrozumienie tych cech i ich interakcji może pomóc nam w lepszym zrozumieniu samego siebie i innych.